Na dan 06.03.2017. godine tvrtka Medelto d.o.o., Varšavska 10, 10 000 Zagreb, započela je s provedbom projekta „Oralna higijena prirodnim preparatima, za zdrave zube i lijep osmijeh“ (KK.03.2.2.01.0013). Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu natječaja Inovacije novoosnovanih MSP.

Osnovni podaci o projektu:

Naziv projekta: Oralna higijena prirodnim preparatima, za zdrave zube i lijep osmijeh

Kratki opis projekta:
Opći cilj projekta jest da uz potaknuto ulaganje novoosnovanog poduzeća Medelto d.o.o. primjenjujući rezultate istraživanja, razvoja i inovacija napravi uspješan prijenos inovativne ideje u tržišno uspješan poslovan poduhvat stvarajući time inovativan proizvod i velik potencijal za gospodarski rast.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Potreba za razvojem proizvoda oralne higijene i samih navika stanovništva, prepoznata je kao važan faktor u Povjerenstvu za promicanje i zaštitu orlanog zdravlja, pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. A sam projekt je relevantan obzirom na strateške dokumente na nacionalnoj i EU razini te kao takav ima nekoliko specifičnih ciljeva:
1. Potaknutim ulaganjem u razvoj i komercijalizaciju inovativnog proizvoda novoosnovanog poduzeća Medelto d.o.o. osigurati uspješan tržišno poslovni poduhvat izražen u rastu prihoda od prodaje.
2. Potaknutim ulaganjem u razvoj i komercijalizaciju inovativnog proizvoda novoosnovanog poduzeća Medelto d.o.o. osigurati uspješan tržišno poslovni poduhvat izražen u otvorenim novim radnim mjestima.
3. Potaknutim ulaganjem u razvoj i komercijalizaciju inovativnog proizvoda novoosnovanog poduzeća Medelto d.o.o. osigurati privatna ulaganja i izdvajanja u istraživanje, razvoj i inovacije.
4. Potaknutim projektnim ulaganjem u razvoj i komercijalizaciju inovativnih proizvoda i usluga, povećati ukupni broj inovacija na tržištu. Uz osiguranu bespovratnu potporu, poduzeće će razviti ukupno desetak novih inovativnih proizvoda čime izravno sudjeluje u politici Europske Unije, nacionalnoj politici i smjernicama Ministarstva Poduzetništva i obrta, povećavajući broj inovacija na tržištu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.125.500,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.012.950,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta (od-do): 06.03.2017. – 06.06.2018. godine
Kontakt osobe za više informacija:
Elvir Šaškin, e-mail: info@medelto.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Medelto d.o.o.